Sefydlu Clwb Ceir newydd

Nid oes Clwb Ceir yn fy ardal i. Cofestrwch fy niddordeb mewn sefydlu un.

Defnyddio Gwybodaeth Bersonol

Bydd yr wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch yn cael ei defnyddio gyda hynny gan bobl eraill sydd â diddordeb i benderfynu a oes digon o alw am glwb ceir yn eich cymuned.  Ni fydd yn cael ei rannu ag unrhyw un arall heb eich caniatâd.

Byddwn yn dinistrio’r wybodaeth hon pan fyddwch naill ai’n gofyn i ni, neu o fewn 6 mis i ni benderfynu na fyddwn yn sefydlu clwb ceir yn eich cymuned.